Bu Xidmət Şərtləri ITEMHESAB tərəfindən idarə olunan portalların istifadəçiləri kimi sizin hüquq və öhdəliklərinizi tənzimləyir. ITEMHESAB tərəfindən başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ITEMHESAB tərəfindən təqdim edilən və idarə olunan bütün yeni portallar bu Xidmət Şərtləri ilə tənzimlənir.

 

ITEMHESAB-də hesabı qeydiyyatdan keçirməklə və Portallardan hər hansı birinə daxil olmaqla, siz qəbul edirsiniz ki, Portallardan (və ya onlardan hər hansı biri) istifadəniz bu Xidmət Şərtləri və hər hansı digər xüsusi qaydalar, prosedurlar və şərtlərlə tənzimlənir.

 

1. Təriflər

 

Bu Xidmət Şərtlərində, kontekst başqa cür tələb etmirsə, aşağıdakı sözlər və ifadələr aşağıdakı mənaları daşıyır:

 

Hesab: Portallarda (və ya onlardan hər hansı birində) mövcud Xidmətlərdən istifadəni asanlaşdırmaq üçün ITEMHESAB-də müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş hesabınız deməkdir;

 

Alıcı: Portallarda əşyalar alan şəxs deməkdir;

 

Hədiyyə Kartı: Portallardan hər hansı birində satın alınmış və Portallarda geri qaytarılmaq üçün mövcud saxlanan dəyəri ehtiva edən elektron hədiyyə kartı deməkdir;

 

Maddələr: Portallarda satış üçün qeyd etdiyiniz mal və xidmətlər deməkdir və “Element” onlardan hər hansı birini ifadə edir.

 

Tərəflər: ITEMHESAB və siz  “Tərəf” bunlardan hər hansı biri nəzərdə tutulur;

 

Portallar: birlikdə, hazırda Itemhesab.az kimi tanınan veb portalları və ITEMHESAB tərəfindən idarə olunan və idarə olunan ITEMHESAB-in digər veb portalları deməkdir;

 

Xidmətlər: ITEMHESAB tərəfindən Portallarda göstərilən xidmətlər, o cümlədən, məhdudiyyətsiz olaraq, onlayn oyunların və əlaqəli malların təkrar satışı və pərakəndə satışı, bu Xidmət Şərtlərindəki şərtlərə uyğun olaraq oyunların nəşri;

 

Alınan məhsul: Alıcı tərəfindən satın alınan Portallarda qeyd olunan malınız deməkdir;

 

Xidmət Şərtləri: ITEMHESAB-in öz mülahizəsinə uyğun olaraq zəruri hesab etdiyi və lazım bildiyi zaman istənilən vaxt və vaxtaşırı dəyişdirilə bilən Xidmətlərdən sizin tərəfinizdən istifadəni tənzimləyən bu Xidmət Şərtləri deməkdir və aşağıdakıları əhatə edir: (i) hər hansı qaydaları, ITEMHESAB tərəfindən vaxtaşırı müəyyən edilən məhsullar, xidmətlər və ya qurğular üçün prosedurlar, Xidmət Şərtləri; və (ii) bu Xidmət Şərtlərində istinad edilən və onun bir hissəsini təşkil edən hər hansı sənədlər, direktivlər, yazışmalar və razılaşmalar, yuxarıda qeyd olunanların hər hansı birinə istənilən vaxt və ya vaxtaşırı edilən hər hansı düzəlişlər

 

2. İstifadə Lisenziyası

 

Bu Xidmət Şərtləri ilə razılaşdığınızı və bu Xidmət Şərtlərinə davamlı riayət etməyinizi və onlara riayət etməyinizi nəzərə alaraq, ITEMHESAB bununla sizə Portallara daxil olmaq və Xidmətlərdən şərtlərə və şərtlərə uyğun istifadə etmək üçün qeyri-eksklüziv, ötürülə bilməyən lisenziya verir.

 

3. Nümayəndəliklər və Zəmanətlər

 

Portallara (və ya onlardan hər hansı birinə) hər dəfə daxil olduqda, siz geri qaytarılmayan və qeyd-şərtsiz aşağıdakıları ifadə edir və təmin edirsiniz:

 

18 yaşdan yuxarısınız. Əgər 18 yaşınızdan azsınızsa, valideynləriniz xəbərdardır və sizin Portallara daxil olmanıza və Xidmətlərdən istifadə etməyə razılıq veriblər;

 

Sizin şəxsi məlumatlarınız və bununla bağlı təqdim olunan sənədlər, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq tam adınız, telefon nömrəniz, yazışma ünvanınız və e-poçt ünvanınız doğru və dəqiqdir. Siz şəxsi məlumatlarınızdakı hər hansı dəyişiklik barədə dərhal bizə yazılı məlumat verəcəksiniz;

Siz Hesabın parolunu təhlükəsiz və məxfi saxlamalısınız. Siz heç vaxt və heç bir şəraitdə Hesabınızın parolunu heç bir icazəsiz şəxsə açıqlamamalı və ya açıqlamamalı və Hesabın parolunun hər hansı icazəsiz şəxsə açıqlanmasının qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri görməlisiniz;

ITEMHESAB tərəfindən başqa cür icazə verildiyi istisna olmaqla, siz birbaşa və ya dolayısı ilə Xidmətlərdən hər hansı kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməyəcəksiniz;

Siz üçüncü şəxslərin əqli mülkiyyət hüquqlarını poza biləcək hər hansı saxta, əxlaqsız və ya qeyri-qanuni fəaliyyətlər və ya bu cür fəaliyyətlər həyata keçirmək üçün Portallardan və ya Xidmətlərdən (və ya onlardan hər hansı birini) istifadə etməməlisiniz;

Siz ITEMHESAB-in əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan ITEMHESAB-a və ya Portallarda sadalanan hər hansı naşirə, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq, qeydiyyatdan keçmiş və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanları və ya ticarət adları daxil olmaqla heç bir əqli mülkiyyətdən istifadə etməyəcəksiniz;

 

Siz Portalların digər istifadəçiləri və ya ITEMHESAB əməkdaşları üçün heç bir şəkildə pozucu olmamalı, təhqiredici olmamalı və ya narahat olmamalısınız.

Siz portalların istifadəsi nəticəsində əldə edilmiş hər hansı bir müştərini birbaşa və ya dolayı yolla işə qəbul etməməli və/yaxud ovlamamalısınız.

4. Xidmətlərdən İstifadə

 

Siz Portallara qoşulmaq və onlara daxil olmaq və Xidmətlərdən sonrakı istifadə üçün lazımi avadanlıq və proqram təminatını öz xərcləriniz və xərcləriniz hesabına satın alacaqsınız. Avadanlığınızı Portallara (və ya onlardan hər hansı birinə) qoşmağınızla əlaqədar və bununla əlaqədar üçüncü tərəflər tərəfindən qoyulan bütün ödənişləri və ödənişləri siz öz üzərinə götürəcəksiniz.

 

ITEMHESAB-nin vaxtaşırı verə biləcəyi Xidmətlərdən istifadə qaydaları və prosedurları ilə tanış olmağınızı təmin etmək sizin əsas məsuliyyətinizdir. ITEMHESAB sizin Xidmətlərdən istifadəniz nəticəsində yaranan hər hansı səhvlərə, itkilərə və ya zərərlərə görə məsuliyyət daşımır.

 

Hesabınızın məlumatlarını qorumaq sizin məsuliyyətinizdir. ITEMHESAB tərəfindən Hesabınızdan alınan hər hansı bildiriş və ya təsdiq, bu cür bildiriş və ya təsdiqin səlahiyyətli və ya başqa şəkildə üçüncü tərəf tərəfindən verilməsinə baxmayaraq, sizin tərəfinizdən verilmiş hesab ediləcək və siz belə bildiriş və ya təsdiqlə bağlı olacaqsınız.

 

ITEMHESAB Hesabınız vasitəsilə göndərilən bildiriş və ya təsdiqlə bağlı hərəkətə görə məsuliyyət daşımır. ITEMHESAB bildiriş və ya təsdiqi həyata keçirən şəxslərin həqiqiliyini və ya səlahiyyətlərini araşdırmaq və ya belə bildirişin və ya təsdiqin tamlığını yoxlamaq məcburiyyətində deyil. Belə bildiriş və ya təsdiq, hər hansı səhv, saxtakarlıq, saxtakarlıq və belə bildiriş və ya təsdiqin şərtləri ilə bağlı aydınlıq və ya anlaşılmazlıq olmamasına baxmayaraq, ITEMHESAB tərəfindən alındıqdan sonra geri alınmaz və sizin üçün məcburi hesab ediləcəkdir. ITEMHESAB-dan natamam, pozulmuş və ya qeyri-dəqiq məlumat və ya məlumat aldıqdan sonra dərhal ITEMHESAB-ı xəbərdar etməlisiniz. Siz həmçinin sizin üçün nəzərdə tutulmayan hər hansı məlumat və ya məlumatı aldıqdan sonra dərhal ITEMHESAB-ı xəbərdar etməli və belə məlumatları və ya məlumatları Hesabınızdan silməlisiniz.

 

Siz qəbul edirsiniz və razılaşırsınız ki, ITEMHESAB öz mülahizəsinə əsasən heç bir səbəb və ya xəbərdarlıq etmədən Xidmətlərdən istifadə etməkdən imtina edə və ya sizə icazə verə bilər.

 

ITEMHESAB tərəfindən başqa cür yazılı icazə verilmədiyi təqdirdə, siz Portallarda və ya birbaşa Portalların digər istifadəçilərinə hər hansı icazəsiz və ya qeyri-qanuni fəaliyyəti yükləməməli, yerləşdirməməli, e-poçt göndərməməli və ya başqa şəkildə təqdim etməməlisiniz.

 

Siz proqram virusları və ya hər hansı digər kompüter kodu, faylları və ya hər hansı kompüter proqram təminatının və ya aparatının və ya telekommunikasiya vasitələrinin funksionallığını dayandırmaq, məhv etmək və ya məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı materialı yükləməməli, göndərməməli, e-poçt göndərməməli, ötürməməli və ya hər hansı digər şəkildə təqdim etməməlisiniz. avadanlıq, o cümlədən məhdudiyyətsiz Portallar.

Siz ITEMHESAB-a ITEMHESAB tərəfindən təklif olunan və ya təqdim edilən xidmətlər və hadisələr haqqında Hesabınıza yeniliklər göndərməyə dönməz və qeyd-şərtsiz icazə və icazə verirsiniz.

5. Ödəniş

Siz Xidmətlər üçün ödənişi ITEMHESAB tərəfindən onun mütləq mülahizəsinə əsasən müəyyən edilmiş mövcud məzənnəyə uyğun olaraq Portallarda mövcud olan valyutada ödəyə bilərsiniz.

Siz Hesab vasitəsilə Xidmətlərin (və ya onlardan hər hansı birinin) istifadəsi ilə əlaqədar və əgər varsa, ödənişləri və müvafiq vergiləri yerinə yetirmək üçün məsuliyyət daşıyacaqsınız.

 

ITEMHESAB heç bir səbəb göstərmədən etdiyiniz hər hansı ödəniş sorğusunu ləğv etmək üçün mütləq ixtiyar sahibidir.

 

ITEMHESAB sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt Portallarda (və ya onlardan hər hansı birində) mövcud ödəniş üsullarını dəyişmək, dəyişdirmək və ya silmək hüququna malikdir.

 

Ödəniş xidmətləri təminatçıları ilə münasibətlərinizdən irəli gələn ödənişlər və ya yerli gömrük rəsmiləri və ya digər tənzimləyici orqan tərəfindən qoyulan rüsum və vergilər nəticəsində əşyalarınızın alınması və çatdırılması ilə bağlı hər hansı rüsumlar, vergilər və ya digər xərclərə görə məsuliyyət daşıyırsınız.

Müştəri xidməti sorğuları və ya mübahisələr üçün info@Itemhesab.az elektron poçtu vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Mümkün olduqda, alışınızdan yaranan hər hansı mübahisələri həll etmək üçün sizinlə və/və ya veb saytımızda satış edən hər hansı bir istifadəçi ilə işləyəcəyik.

 

6. Xidmətlərin mövcudluğu

Burada başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Xidmətlər adətən gündəlik olaraq mövcuddur.

Müəyyən vaxtlar ola bilər ki, Portalların saxlanması və ya nasazlığı və ya ITEMHESAB-dən asılı olmayan digər səbəblər səbəbindən Xidmətlər mövcud olmaya bilər. ITEMHESAB Xidmətlərin burada göstərilən vaxtlarda mövcud olacağına heç bir zəmanət vermir.

Bu Xidmət Şərtlərində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, ITEMHESAB öz mülahizəsinə əsasən, sizə xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt və vaxtaşırı hər hansı səbəbdən hər hansı səbəbdən Xidmətlərin prosedurlarını, iş rejimini dəyişmək hüququna malikdir.

7. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

Siz razılaşırsınız və təsdiq edirsiniz ki, siz ITEMHESAB-ı, onun işçilərini, agentlərini və ya lisenziya sahiblərini Xidmətlərdən və ya bu Xidmət Şərtlərindən irəli gələn və bununla əlaqədar yaranan hər hansı xüsusi, təsadüfi və ya nəticəli zərərlərə görə məsuliyyət daşımırsınız.

8. Əqli Mülkiyyət Hüquqları

 

Bütün müəllif hüquqları, ticarət nişanları, xidmət nişanları müvafiq sahiblərə/naşirlərə məxsusdur və ITEMHESAB heç bir baxımdan qeyd olunan sahiblərin/naşirlərin heç biri ilə əlaqəli deyil və ya əlaqəli deyil. Portallarda təklif olunan bütün xidmətlər sahiblər/naşirlər deyil, ITEMHESAB tərəfindən təklif olunur.

 

9. Portalların etibarlılığı

 

Siz bilirsiniz ki, Portallarda aparılan bütün əməliyyatlar telekommunikasiya və məlumat şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilir.

Siz ITEMHESAB-dan bildiriş almanızın və ya əksinə, müvafiq xidmət təminatçılarına və digər aidiyyəti tərəflərə təsir edən amillərin gecikdirilə və ya qarşısını ala biləcəyini tam bilirsiniz. Siz qəbul edirsiniz ki, ITEMHESAB belə bildirişin və ya təsdiqin tez çatdırılmasına zəmanət verə bilməz.

Hesabınızın əməliyyat tarixçəsini yoxlamaq və yoxlamaq üçün bütün addımları və tədbirləri görəcəyinizi qəbul edir və təsdiq edirsiniz.

10. Hesab

Hesabınızın sındırıldığını və ya oğurlandığını bilsəniz və ya inanırsınızsa, dərhal ITEMHESAB-a məlumat verməlisiniz.

ITEMHESAB tərəfindən bildirişinizin alınmasından əvvəl istənilən vaxt Hesabınız vasitəsilə həyata keçirilən bütün əməliyyatlara görə məsuliyyət daşıyacaqsınız.

 

11. Məlumatın Açıqlanması

ITEMHESAB hüququna malik olacaq və siz qanunla icazə verilən dərəcədə ITEMHESAB-a sizə və ya əməliyyatlarınıza aid hər hansı məlumatı Portallar vasitəsilə açıqlamaq və ya yaymaq hüququna malik olacaqsınız və siz ITEMHESAB-a öz mülahizəsinə əsasən aşağıdakılara uyğun hesab edə biləcəyi həddə icazə verirsiniz:

ITEMHESAB kimi şəxslərdən qüvvədə olan qanuna əsasən açıqlama tələb oluna bilər;

hökümətin hər hansı göstərişinə və ya məhkəmənin qərarına əsasən bu cür digər şəxslər və ya qurumlar; və ya

ITEMHESAB kimi uyğun hesab etdiyi hər hansı digər tərəf.

ITEMHESAB sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən şəxsi məlumatlarınızı heç bir digər tərəfə açıqlamayacaqdır.

12. Tətbiq olunan Qanunlar və Qaydalar

 

Xidmətlərdən istifadəniz ITEMHESAB-ın müqavilə bağlayan təşkilatının yerləşdiyi yurisdiksiya ilə tənzimlənir

Tələb olunduqda, siz Xidmətlərdən istifadə etməzdən əvvəl müvafiq tənzimləyici orqanların təsdiqini və ya razılığını və ya icazəsini almalısınız.

Transsərhəd əməliyyatlar üçün siz əməliyyatda iştirak edən ölkələrdə mövcud qanunları pozmamalısınız.

13. Xidmətlərin dayandırılması, dayandırılması, ləğvi

Xidmətlər (və ya onun hər hansı bir hissəsi) ITEMHESAB tərəfindən istənilən vaxt sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən ləğv edilə bilər. Ləğv edildikdən sonra Xidmətlər (və ya onun hər hansı bir hissəsi) ITEMHESAB-nin öz mülahizəsinə əsasən müəyyən etdiyi qaydada və Xidmət Şərtləri əsasında bərpa oluna bilər.

ITEMHESAB hər hansı səbəbdən və istənilən müddətə və ITEMHESAB-ın öz mülahizəsinə əsasən müəyyən edə biləcəyi istənilən şərtlərə görə Xidmətlərə (və ya onun hər hansı bir hissəsinə) girişi və istifadəni hər zaman dayandırmaq və ya bloklamaq hüququnu özündə saxlayır.

Xidmətlər (və ya onun hər hansı bir hissəsi) ləğv edildikdə və ya dayandırıldıqda:

burada sizə verilən bütün hüquqlar dərhal ləğv ediləcək və ITEMHESAB-a qayıdacaq;

siz dərhal ITEMHESAB-a ödənilməli olan və ITEMHESAB-a görə ödənilməmiş bütün rüsum və ödənişləri ödəyəcəksiniz;

ITEMHESAB öz mülahizəsinə əsasən, ləğvetmənin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra ITEMHESAB tərəfindən alınan hər hansı sorğu ilə bağlı hərəkət etməməyə qərar verə bilər;

ITEMHESAB, öz mülahizəsinə əsasən, sizə bildirişin verildiyi tarix və ləğvetmənin qüvvəyə minmə tarixi (əgər iki tarix arasında vaxt keçibsə) arasında ITEMHESAB tərəfindən alınan hər hansı təsdiq və ya sorğu ilə hərəkət etməməyə qərar verə bilər; və

siz bununla geri qaytarılmadan və qeyd-şərtsiz olaraq ITEMHESAB-ə ITEMHESAB-ə (əgər varsa) sizə ödənilməli olan və ITEMHESAB-ə borcunuz olan bütün pulları ITEMHESAB tərəfindən sizə çatdırılan Satın Alınmış Əşyalarla bağlı ödənilməli olan pullardan çıxmağa icazə verirsiniz.

14. Bildirişlər

ITEMHESAB-ə bu xidmət Şərtlərinə əsasən sizin tərəfinizdən nümayiş etdirilən bütün bildirişlər və sənədlər ITEMHESAB-a qeydiyyatdan keçmiş poçt vasitəsilə ITEMHESAB-ın Portallarında qeyd olunan idarəyə göndərilir. Sizin ITEMHESAB-a göndərdiyiniz hər hansı bildiriş və ya sənəd ITEMHESAB tərəfindən belə bildiriş və ya sənəd alınaraq təqdim edilmiş seçilmişdir.

Bu xidmət Şərtlərinə əsasən ITEMHESAB ilə hansı sizə təqdim edilmiş olan bütün bildirişlər və idarəetmə üsullarından hər biri ilə sizə göndəriləcək:

ITEMHESAB qeydlərinə uyğun olaraq son məlum elektron poçt ünvanınıza elektron poçt göndərin;

bildirişin və ya məlumatın Portallarda yerləşdirilməsi;

ITEMHESAB-ın sizə hər hansı bir yazılı məlumatı ilə və ya hər hansı birində yerləşdirilmiş bildirişlər;

hər hansı bir media ilə bağlı məlumatlandırmalar;

ITEMHESAB kimi hər hansı bir formada öz mülahizəsinə əsasən edə bilərsiniz.

ITEMHESAB tərəfindən sizə verilən hər hansı bildiriş və ya sənəd və ya məlumat belə bildirişin və ya sənədin göndərilməsindən bir gün sonra sizə təqdim edilmiş və qəbul edilmiş hesabdır.

 

15. İmtina və İşdən Çıxış

ITEMHESAB ilə bu xidmət şərhlərindən hər hansı biri və ya bir neçəsi istənilən vaxt və ya hər hansı bir müddətdə tətbiq edilməsi onlardan və ya istənilən vaxt bu xidmət Şərtlərini tətbiq etmək hüququndan imtina etməyəcəkdir.

Bu xidmət hər hansı məhkəmə və ya digər idarə orqanlarına etibarsız, etibarsız və etibarsız, qeyri-qanuni və ya başqa şəkildə icra bilməyən elan, ITEMHESAB həmin müddəanı ITEMHESAB-ın yaradılmasına nail olacaq şəkildə ağlabatan şəkildə və ya öz nəzarətindədir. dəyişdirilə bilər. ITEMHESAB-ın bu xidmət Şərtlərindən kəsilə bilər və qalan müddəalar tam qüvvədə qalır.

16. Tapşırıq

Siz ITEMHESAB-ın əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu Xidmət Şərtləri üzrə hüquqlarınızı təyin edə bilməzsiniz.

17.Gizlilik Siyasəti

 

ITEMHESAB məxfiliyinizə və şəxsi məlumatlarınızdan istifadəyə əhəmiyyət verdiyinizi bilir. Bu bildiriş Məxfilik Siyasətimizi təsvir edir. Bu Məxfilik Siyasəti sizin haqqınızda istənilən mənbədən və hər hansı şəkildə - Vebsaytlarımız, tətbiqlərimiz və ya digər İnternet əsaslı qarşılıqlı əlaqələrimiz vasitəsilə, pərakəndə satış mağazalarımızda topladığımız məlumata şamil edilir.

 

Qonaqlar haqqında aşağıdakı şəxsi məlumatları toplayırıq:

Bizə Verdiyiniz Məlumat: Veb saytlarımıza daxil etdiyiniz və ya bizə hər hansı başqa şəkildə verdiyiniz hər hansı məlumatı alırıq və saxlayırıq. Siz müəyyən məlumatları təqdim etməməyi seçə bilərsiniz, lakin bu, Vebsaytlarda təklif olunan məhsulları almaq və ya bəzi funksiyalardan və ya promosyonlardan yararlanmaq imkanınızı məhdudlaşdıracaq.

 

Bizimlə onlayn, mağazada və ya hər hansı digər şəkildə sifariş verdiyiniz zaman əlaqə məlumatınız sifarişinizin işlənməsini asanlaşdırmaq üçün sifariş və göndərmə təsdiqi, buraxılış tarixi dəyişiklikləri və əlavə məlumat tələbləri kimi əlaqəli məlumatları çatdırmaq üçün istifadə olunur. Sifarişinizi ləğv etməklə bu ünsiyyətlərdən imtina edə bilərsiniz.

Veb saytlarımızla qarşılıqlı əlaqənizdən aldığımız və ya müəyyən edə biləcəyimiz məlumatlara İnternet (IP) ünvanınız daxildir; giriş və parol məlumatları; e-poçt ünvanı; veb brauzerin növü və versiyası; Üstünlük verdiyiniz dil; cihazınızda IP ünvanı və ya GPS, simsiz və ya Bluetooth texnologiyasından istifadə edərək coğrafi yer; əməliyyat sistemi və kompüter platforması; digər qonaqların oxşar məlumatları ilə birləşdirə biləcəyimiz və ya ümumiləşdirilməmiş formada saxlaya biləcəyimiz alış tarixçəsi; tarix və vaxt daxil olmaqla, Veb saytlarımıza və saytlarımıza tam Uniform Resource Locator (URL) klik axını; bir və ya bir neçə unikal identifikator; baxdığınız və ya axtardığınız məhsullar; ziyarət etdiyiniz vebsaytlarımızın sahələri; və pulsuz nömrəmizə zəng etdiyiniz telefon nömrəsi. Biz həmçinin səfərinizin müddətini və bizdən nə qədər ziyarət edib satın aldığınızı qeyd edə bilərik. Gələcək səfərlərinizi izləməyə kömək etmək üçün sizə bir və ya bir neçə unikal identifikator təyin edirik.

 

Toplanmış məlumatın dəyişdirilməsini və ya silinməsini tələb etmək istəyirsinizsə, info@itemhesab.az ünvanında bizimlə əlaqə saxlayın.

 

Toplanmış məlumatın dəyişdirilməsini və ya silinməsini tələb etmək istəyirsinizsə, info@itemhesab.az ünvanında bizimlə əlaqə saxlayın.

 

Ətraflı məlumat üçün, lütfən, tam və məcburi məlumatla Qaydalar və Şərtləri oxuyun. Əlavə sualınız olarsa, Canlı Dəstək Komandamızla əlaqə saxlaya və ya info@itemhesab.az ünvanına e-poçt göndərə bilərsiniz.